Ssfamille :

rrwzxamflfnas4 - execution time: 0.344 sec.