Ssfamille :

rrwzxakj8m9ak4 - execution time: 0.344 sec.