Ssfamille :

rrwzxajv4lzahg - execution time: 0.390 sec.