Ssfamille :

rrwzxai0fdz99c - execution time: 0.406 sec.