Ssfamille :

rrwzxamwbnc9p4 - execution time: 0.360 sec.