Ssfamille :

rrwzxakn3tzaow - execution time: 0.344 sec.