Ssfamille :

rrwzxan36p0avg - execution time: 0.453 sec.