Ssfamille :

rrwzxakmiboa0w - execution time: 0.610 sec.