Ssfamille :

133b8747ekxtw - execution time: 0.953 sec.