Ssfamille :

x4yqxgnkho6pk - execution time: 1.094 sec.